Φάσεις σελήνης για το έτος 2024

Ιανουάριος 2024

 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 1-1-2024   Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 2-1-2024   Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 3-1-2024   Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 4-1-2024   Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-1-2024   Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 6-1-2024   Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 7-1-2024   Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 8-1-2024   Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 9-1-2024   Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 10-1-2024   Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 11-1-2024   Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-1-2024   Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-1-2024   Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 14-1-2024   Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 15-1-2024   Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 16-1-2024   Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 17-1-2024   Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος - 18-1-2024   Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024 - Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-1-2024   Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-1-2024   Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-1-2024   Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-1-2024   Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-1-2024   Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-1-2024   Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 25-1-2024   Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-1-2024   Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-1-2024   Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-1-2024   Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 29-1-2024   Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 30-1-2024   Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 31-1-2024   Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος

Φεβρουάριος 2024

 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 1-2-2024   Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 2-2-2024   Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος - 3-2-2024   Σάββατο, 3 Φεβρουαρίου 2024 - Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 4-2-2024   Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-2-2024   Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 6-2-2024   Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 7-2-2024   Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 8-2-2024   Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 9-2-2024   Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 10-2-2024   Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-2-2024   Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-2-2024   Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-2-2024   Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 14-2-2024   Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 15-2-2024   Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 16-2-2024   Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-2-2024   Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-2-2024   Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-2-2024   Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-2-2024   Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-2-2024   Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-2-2024   Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-2-2024   Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 24-2-2024   Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 25-2-2024   Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-2-2024   Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-2-2024   Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-2-2024   Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 29-2-2024   Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος

Μάρτιος 2024

 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 1-3-2024   Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 2-3-2024   Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 3-3-2024   Κυριακή, 3 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος - 4-3-2024   Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024 - Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-3-2024   Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 6-3-2024   Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 7-3-2024   Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 8-3-2024   Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 9-3-2024   Σάββατο, 9 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 10-3-2024   Κυριακή, 10 Μαρτίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-3-2024   Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-3-2024   Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-3-2024   Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 14-3-2024   Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 15-3-2024   Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 16-3-2024   Σάββατο, 16 Μαρτίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος - 17-3-2024   Κυριακή, 17 Μαρτίου 2024 - Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-3-2024   Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-3-2024   Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-3-2024   Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-3-2024   Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-3-2024   Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-3-2024   Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-3-2024   Κυριακή, 24 Μαρτίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 25-3-2024   Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-3-2024   Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-3-2024   Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-3-2024   Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 29-3-2024   Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 30-3-2024   Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 31-3-2024   Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος

Απρίλιος 2024

 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 1-4-2024   Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 2-4-2024   Τρίτη, 2 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 3-4-2024   Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 4-4-2024   Πέμπτη, 4 Απριλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-4-2024   Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 6-4-2024   Σάββατο, 6 Απριλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 7-4-2024   Κυριακή, 7 Απριλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 8-4-2024   Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-4-2024   Τρίτη, 9 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-4-2024   Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-4-2024   Πέμπτη, 11 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-4-2024   Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-4-2024   Σάββατο, 13 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 14-4-2024   Κυριακή, 14 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 15-4-2024   Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-4-2024   Τρίτη, 16 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-4-2024   Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-4-2024   Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-4-2024   Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-4-2024   Σάββατο, 20 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-4-2024   Κυριακή, 21 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-4-2024   Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-4-2024   Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 24-4-2024   Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 25-4-2024   Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-4-2024   Παρασκευή, 26 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-4-2024   Σάββατο, 27 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-4-2024   Κυριακή, 28 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 29-4-2024   Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 30-4-2024   Τρίτη, 30 Απριλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος

Μάιος 2024

 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 1-5-2024   Τετάρτη, 1 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 2-5-2024   Πέμπτη, 2 Μαΐου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 3-5-2024   Παρασκευή, 3 Μαΐου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 4-5-2024   Σάββατο, 4 Μαΐου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-5-2024   Κυριακή, 5 Μαΐου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 6-5-2024   Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 7-5-2024   Τρίτη, 7 Μαΐου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 8-5-2024   Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-5-2024   Πέμπτη, 9 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-5-2024   Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-5-2024   Σάββατο, 11 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-5-2024   Κυριακή, 12 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-5-2024   Δευτέρα, 13 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 14-5-2024   Τρίτη, 14 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 15-5-2024   Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-5-2024   Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-5-2024   Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-5-2024   Σάββατο, 18 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-5-2024   Κυριακή, 19 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-5-2024   Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-5-2024   Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-5-2024   Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 23-5-2024   Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-5-2024   Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 25-5-2024   Σάββατο, 25 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-5-2024   Κυριακή, 26 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-5-2024   Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-5-2024   Τρίτη, 28 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 29-5-2024   Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 30-5-2024   Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος - 31-5-2024   Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024 - Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος

Ιούνιος 2024

 • Φθίνων Μηνίσκος - 1-6-2024   Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 2-6-2024   Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 3-6-2024   Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 4-6-2024   Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-6-2024   Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 6-6-2024   Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-6-2024   Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-6-2024   Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-6-2024   Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-6-2024   Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-6-2024   Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-6-2024   Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-6-2024   Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 14-6-2024   Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 15-6-2024   Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-6-2024   Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-6-2024   Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-6-2024   Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-6-2024   Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-6-2024   Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-6-2024   Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 22-6-2024   Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-6-2024   Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-6-2024   Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 25-6-2024   Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-6-2024   Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-6-2024   Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-6-2024   Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος - 29-6-2024   Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024 - Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-6-2024   Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος

Ιούλιος 2024

 • Φθίνων Μηνίσκος - 1-7-2024   Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 2-7-2024   Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 3-7-2024   Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 4-7-2024   Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 5-7-2024   Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 6-7-2024   Σάββατο, 6 Ιουλίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-7-2024   Κυριακή, 7 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-7-2024   Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-7-2024   Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-7-2024   Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-7-2024   Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-7-2024   Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 13-7-2024   Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος - 14-7-2024   Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024 - Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 15-7-2024   Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-7-2024   Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-7-2024   Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-7-2024   Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-7-2024   Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-7-2024   Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 21-7-2024   Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-7-2024   Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-7-2024   Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-7-2024   Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 25-7-2024   Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-7-2024   Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 27-7-2024   Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 28-7-2024   Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 29-7-2024   Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-7-2024   Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 31-7-2024   Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος

Αύγουστος 2024

 • Φθίνων Μηνίσκος - 1-8-2024   Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 2-8-2024   Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 3-8-2024   Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 4-8-2024   Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 5-8-2024   Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 6-8-2024   Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-8-2024   Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-8-2024   Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-8-2024   Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-8-2024   Σάββατο, 10 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-8-2024   Κυριακή, 11 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 12-8-2024   Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 13-8-2024   Τρίτη, 13 Αυγούστου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 14-8-2024   Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 15-8-2024   Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-8-2024   Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-8-2024   Σάββατο, 17 Αυγούστου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-8-2024   Κυριακή, 18 Αυγούστου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 19-8-2024   Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-8-2024   Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-8-2024   Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-8-2024   Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-8-2024   Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-8-2024   Σάββατο, 24 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 25-8-2024   Κυριακή, 25 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 26-8-2024   Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 27-8-2024   Τρίτη, 27 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 28-8-2024   Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 29-8-2024   Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-8-2024   Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 31-8-2024   Σάββατο, 31 Αυγούστου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος

Σεπτέμβριος 2024

 • Φθίνων Μηνίσκος - 1-9-2024   Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 2-9-2024   Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 3-9-2024   Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 4-9-2024   Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 5-9-2024   Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 6-9-2024   Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-9-2024   Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-9-2024   Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-9-2024   Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-9-2024   Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 11-9-2024   Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 12-9-2024   Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 13-9-2024   Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 14-9-2024   Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 15-9-2024   Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-9-2024   Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-9-2024   Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 18-9-2024   Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-9-2024   Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-9-2024   Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-9-2024   Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-9-2024   Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-9-2024   Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-9-2024   Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος - 25-9-2024   Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2024 - Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 26-9-2024   Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 27-9-2024   Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 28-9-2024   Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 29-9-2024   Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-9-2024   Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος

Οκτώβριος 2024

 • Φθίνων Μηνίσκος - 1-10-2024   Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 2-10-2024   Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 3-10-2024   Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 4-10-2024   Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 5-10-2024   Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 6-10-2024   Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-10-2024   Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-10-2024   Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-10-2024   Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 10-10-2024   Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 11-10-2024   Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 12-10-2024   Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 13-10-2024   Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 14-10-2024   Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 15-10-2024   Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-10-2024   Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 17-10-2024   Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-10-2024   Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-10-2024   Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-10-2024   Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-10-2024   Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-10-2024   Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-10-2024   Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 24-10-2024   Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 25-10-2024   Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 26-10-2024   Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 27-10-2024   Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 28-10-2024   Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 29-10-2024   Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-10-2024   Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 31-10-2024   Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος

Νοέμβριος 2024

 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 1-11-2024   Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 2-11-2024   Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 3-11-2024   Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 4-11-2024   Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 5-11-2024   Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 6-11-2024   Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-11-2024   Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-11-2024   Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 9-11-2024   Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 10-11-2024   Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 11-11-2024   Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 12-11-2024   Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 13-11-2024   Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 14-11-2024   Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 15-11-2024   Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-11-2024   Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-11-2024   Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-11-2024   Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-11-2024   Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-11-2024   Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-11-2024   Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-11-2024   Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 23-11-2024   Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 24-11-2024   Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 25-11-2024   Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 26-11-2024   Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 27-11-2024   Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 28-11-2024   Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 29-11-2024   Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-11-2024   Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος

Δεκέμβριος 2024

 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 1-12-2024   Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
 • Αύξων Μηνίσκος - 2-12-2024   Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 3-12-2024   Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 4-12-2024   Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 5-12-2024   Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 6-12-2024   Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 7-12-2024   Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Μηνίσκος - 8-12-2024   Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Μηνίσκος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 9-12-2024   Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 10-12-2024   Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 11-12-2024   Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 12-12-2024   Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 13-12-2024   Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 14-12-2024   Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2024 - Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • <span style='color:orange;'>Πανσέληνος</span> - 15-12-2024   Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2024 - Πανσέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 16-12-2024   Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 17-12-2024   Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 18-12-2024   Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 19-12-2024   Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 20-12-2024   Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 21-12-2024   Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος - 22-12-2024   Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
 • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος - 23-12-2024   Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2024 - Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 24-12-2024   Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 25-12-2024   Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 26-12-2024   Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 27-12-2024   Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 28-12-2024   Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 29-12-2024   Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Φθίνων Μηνίσκος - 30-12-2024   Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2024 - Φθίνων Μηνίσκος
 • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία) - 31-12-2024   Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024 - Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)