Φάσεις της σελήνης

Οι φάσεις της σελήνης όπως φαίνονται από το βόρειο ημισφαίριο της γης είναι οι εξής:

  • Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)   Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη ή Νουμηνία)
  • Αύξων Μηνίσκος   Αύξων Μηνίσκος
  • Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος   Πρώτο τέταρτο – Ημισέληνος
  • Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος   Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
  • Πανσέληνος   Πανσέληνος
  • Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος   Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
  • Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος   Τελευταίο τέταρτο – Ημισέληνος
  • Φθίνων Μηνίσκος   Φθίνων Μηνίσκος

Άλλα χρήσιμα για το φεγγάρι