Φάσεις της σελήνης

Οι φάσεις της σελήνης όπως φαίνονται από το βόρειο ημισφαίριο της γης είναι οι εξής:

  • Νέo φεγγάρι   Νέo φεγγάρι (Νέα σελήνη)
  • Κηρώνοντας ημισεληνοειδές φεγγάρι   Κηρώνοντας ημισεληνοειδές φεγγάρι
  • Φεγγάρι των πρώτων τριμήνων   Φεγγάρι των πρώτων τριμήνων
  • Κηρώνοντας κυρτό φεγγάρι   Κηρώνοντας κυρτό φεγγάρι
  • Πανσέληνος   Πανσέληνος
  • Εξασθενίζοντας κυρτό φεγγάρι   Εξασθενίζοντας κυρτό φεγγάρι
  • Φεγγάρι τελευταίων τετάρτων   Φεγγάρι τελευταίων τετάρτων
  • Εξασθενίζοντας ημισεληνοειδές φεγγάρι   Εξασθενίζοντας ημισεληνοειδές φεγγάρι

Άλλα χρήσιμα για το φεγγάρι