Έκλειψη σελήνης για το έτος 2020

Δες πότε έχει έκλειψη σελήνης το 2020:


10 Ιανουαρίου

Έκλειψη Σελήνης 10 Ιανουαρίου - ορατότητα

Παρασκιώδης

 • Ξεκινά (Ώρα Ελλάδος):
  10 Ιαν 19:07:44
  ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα
 • Μέγιστο (Ώρα Ελλάδος):
  10 Ιαν 21:10:02
  ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα
 • Τελειώνει (Ώρα Ελλάδος):
  10 Ιαν 23:12:19
  ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα

ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα καθόλη τη διάρκειά της (δηλαδή μεταξύ 19:07 και 23:12)


5-6 Ιουνίου

Έκλειψη Σελήνης 5-6 Ιουνίου - ορατότητα

Παρασκιώδης

 • Ξεκινά (Ώρα Ελλάδος):
  5 Ιουν 20:45:51
  ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα
 • Μέγιστο (Ώρα Ελλάδος):
  5 Ιουν 22:24:55
  ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα
 • Τελειώνει (Ώρα Ελλάδος):
  6 Ιουν 00:04:03
  ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα

ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα καθόλη τη διάρκειά της (δηλαδή μεταξύ 20:45 και 00:04)


5 Ιουλίου

Έκλειψη Σελήνης 5 Ιουλίου - ορατότητα

Παρασκιώδης

 • Ξεκινά (Ώρα Ελλάδος):
  5 Ιουλ 06:07:23
  ΜΗ ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα (κάτω από τον ορίζοντα)
 • Μέγιστο (Ώρα Ελλάδος):
  5 Ιουλ 07:29:51
  ΜΗ ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα (κάτω από τον ορίζοντα)
 • Τελειώνει (Ώρα Ελλάδος):
  5 Ιουλ 08:52:21
  ΜΗ ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα (κάτω από τον ορίζοντα)


30 Νοεμβρίου

Έκλειψη Σελήνης 30 Νοεμβρίου - ορατότητα

Παρασκιώδης

 • Ξεκινά (Ώρα Ελλάδος):
  30 Νοε 09:32:22
  ΜΗ ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα (κάτω από τον ορίζοντα)
 • Μέγιστο (Ώρα Ελλάδος):
  30 Νοε 11:42:53
  ΜΗ ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα (κάτω από τον ορίζοντα)
 • Τελειώνει (Ώρα Ελλάδος):
  30 Νοε 13:53:22
  ΜΗ ΟΡΑΤΗ από Ελλάδα (κάτω από τον ορίζοντα)Εκλείψεις κοντινών ετών

Δείτε σε ποιες ημερομηνίες πέφτει η έκλειψη σελήνης.