× Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο

Απόσταση γης σελήνης

Η σελήνη είναι ο μοναδικός δορυφόρος της γης, αλλά η τροχιά της δεν είναι απόλυτα σφαιρική αλλά ελειπτική. Εξ' αιτίας του γεγονότος αυτού, η απόσταση γης σελήνης (κέντρο γης με κέντρο σελήνης) δεν είναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται.

Στο σχήμα φαίνεται η πορεία της τροχιάς της σελήνης γύρω από τη γη. Το σημείο 1 που φαίνεται στο σχήμα λέγεται "απόγειο" και αποτελεί τη θέση της σελήνης που είναι η πιο απομακρυσμένη από τη γη, ενώ το σημείο 2 ονομάζεται "περίγειο" και αποτελεί τη θέση της σελήνης που είναι η πιο κοντινή από τη γη.

Η απόσταση γης σελήνης βρίσκεται επομένς κάθε φορά μεταξύ των αποστάσεων απογείου και περιγείου.

Η απόσταση γης σελήνης στο απόγειο: 406.700 χιλιόμετρα
Η απόσταση γης σελήνης στο περίγειο: 356.500 χιλιόμετρα
Η μέση απόσταση γης σελήνης είναι: 384.403 χιλιόμετρα
H απόσταση γης σελήνης ΣΗΜΕΡΑ είναι: 363.323 χιλιόμετρα

Τροχιά σελήνης

Άλλα χρήσιμα για το φεγγάρι